Aktualności Instytutu

2017-02-20

Absolwent politologii o stażu w Parlamencie Europejskim

Absolwent politologii na stażu w Parlamencie Europejskim Kamil Jaskółka, absolwent politologii studiów II stopnia w naszym Instytucie właśnie wrócił z miesięcznego stażu w biurze poseł Elżbiety Łukacijewskiej w Brukseli. Staż był nagrodą za dobre wyniki w nauce uzyskane w poprzednim roku akademickim. Zapraszamy do przeczytania krótkiej relacji naszego absolwenta z tego wyjazdu. » więcej

2017-02-20

Student politologii o stażu w Parlamencie Europejskim

Pobyt w Brukseli był dla mnie życiową lekcją   Kamil Rękas, student II roku politologii studiów I stopnia odbył staż w biurze europosła Stanisława Ożoga w Brukseli. Zapraszamy do przeczytania krótkiej relacji naszego studenta  z tego wyjazdu.   » więcej

Komunikaty dla studentów

2017-02-22

Informacja dla studentów » więcej

2017-02-21

I Politologia studia II stopnia - informacja dla studentów z przedłużoną sesją egzaminacyjną » więcej

2017-02-20

I Politologia studia I stopnia - przedmiot Formy demokracji » więcej

2017-02-20

I Politologia studia I stopnia - zajęcia z przedmiotu Etyka w polityce prowadzone przez dr hab. M. Delonga » więcej

2017-02-20

Zmiana godzin dyżuru prof. S. Grabowska

2017-02-20

I Politologia studia II stopnia - zapisy na seminarium dyplomowe » więcej

2017-02-17

Dyżury pracowników w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 » więcej

2017-02-17

I Politologia studia I stopnia - zajęcia i dyżur dr hab. M. Delonga » więcej

2017-02-16

II Politologia studia II stopnia - zmiana w harmonogramach zajęć - Psychologia polityki » więcej

2017-02-15

II Politologia studia I stopnia - zmiana w harmonogramie zajęć - j. ang. » więcej

Instytut Nauk o Polityce

Rekrutacja

Instytut Nauk o Polityce na Wydziale Socjologiczno-Historycznym funkcjonuje od 1 lipca 2001 r. Do lutego 2015 r. w strukturze Wydziału działała Katedra Politologii, której pierwszym Kierownikiem był prof. dr hab. Henryk Cimek. Od 1 września 2012 r. Katedrą kierowała prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska. Decyzją JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr. hab. Aleksandra Bobko, Katedra została przekształcona w Instytut. Uchwałą nr 27/2006 PKA z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na poziomie I stopnia kierunek politologia otrzymał pozytywną ocenę.      » więcej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Pracownicy Zakładu prowadzą badania naukowe w zakresie administracji publicznej, w szczególności zarządzania jej zasobami i usługami.

Zakład Komunikowania Społecznego

Zakład Komunikowania Społecznego

Przedmiotem zainteresowań badawczych pracowników Zakładu są procesy komunikowania dokonywanego z wykorzystaniem współczesnych mediów, rozumianych jako środki przekazu oraz jako instytucje zajmujące się tworzeniem i rozpowszechnianiem przekazów, a przez to wywieraniem wpływu na odbiorców.

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Zakład Stosunków Międzynarodowych prowadzi badania naukowe w obrębie trzech zasadniczych obszarów zainteresowań. Są nimi: polityka zagraniczna państwa, mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej oraz polityka bezpieczeństwa w aspekcie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki

Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki

Zakład jest najmłodszą jednostką organizacyjną działającą w ramach Instytutu Nauk o Polityce UR. W jego skład wchodzą: kierownik dr hab. Sabina Grabowska oraz dr Anna Pięta – Szawara, dr Tomasz Koziełło oraz dr Przemysław Maj.

Studiuj z nami!

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o naszym Instytucie, poznaj zasady naboru oraz specjalności na jakich kształcimy naszych studentów.

Polityka i Społeczeństwo

„Polityka i Społeczeństwo” jest naukowym czasopismem politologicznym o charakterze interdyscyplinarnym. W latach 2004−2012 ukazało się łącznie 10 numerów, a artykuły były publikowane równolegle w językach polskim i angielskim. Począwszy od 2013 roku pismo zostało przekształcone w kwartalnik, a artykuły są publikowane w języku polskim lub angielskim. Czasopismo zostało stworzone i ukazuje się dzięki staraniom pracowników Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, a jego wydawcą jest Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

» dowiedz się więcej

Samorząd Studencki URZ