Aktualności Instytutu

2029-04-20

Praca w czytelni Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego poszukuje pracownika do obsługi czytelni. Oferujemy zatrudnienie na umowę o pracę (pełny etat) do września 2018 r. Zapraszamy do składania ofert także studentów, którzy w tym roku kończą studia II stopnia. Szczegółowych informacji udziela dr Paweł Kuca, e-mail pawel.kuca@ur.edu.pl.   » więcej

Komunikaty dla studentów

2017-05-29

Spotkanie członków Koła Naukowego Politologów UR » więcej

2017-05-29

Terminarze sesji egzaminacyjnej » więcej

2017-05-26

PILNE I Politologia studia I stopnia - zapisy na specjalności i przedmioty do wyboru » więcej

2017-05-26

PILNE II Politologia studia I stopnia - zapisy na przedmioty do wyboru » więcej

2017-05-26

PILNE I Politologia studia II stopnia - zapisy na specjalności » więcej

2017-05-23

Zajęcia i dyżur dr P. Kuca w dn. 24.05.2017 r. » więcej

2017-05-23

Godziny rektorskie w dniach 25-26 maja br. Szczegóły w rozwinięciu komunikatu. » więcej

2017-05-18

Zajęcia dr K. Cwynar w dn. 19.05.2017 r. » więcej

2017-05-17

POMOC MATERIALNA – rok akademicki 2017/2018 WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNY » więcej

2017-05-16

Zajęcia i dyżur dra G. Pawlikowskiego w dn. 19.05.2017 r. » więcej

Instytut Nauk o Polityce

Rekrutacja

Instytut Nauk o Polityce na Wydziale Socjologiczno-Historycznym funkcjonuje od 1 lipca 2001 r. Do lutego 2015 r. w strukturze Wydziału działała Katedra Politologii, której pierwszym Kierownikiem był prof. dr hab. Henryk Cimek. Od 1 września 2012 r. Katedrą kierowała prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska. Decyzją JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr. hab. Aleksandra Bobko, Katedra została przekształcona w Instytut. Uchwałą nr 27/2006 PKA z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na poziomie I stopnia kierunek politologia otrzymał pozytywną ocenę.      » więcej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Pracownicy Zakładu prowadzą badania naukowe w zakresie administracji publicznej, w szczególności zarządzania jej zasobami i usługami.

Zakład Komunikowania Społecznego

Zakład Komunikowania Społecznego

Przedmiotem zainteresowań badawczych pracowników Zakładu są procesy komunikowania dokonywanego z wykorzystaniem współczesnych mediów, rozumianych jako środki przekazu oraz jako instytucje zajmujące się tworzeniem i rozpowszechnianiem przekazów, a przez to wywieraniem wpływu na odbiorców.

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Zakład Stosunków Międzynarodowych prowadzi badania naukowe w obrębie trzech zasadniczych obszarów zainteresowań. Są nimi: polityka zagraniczna państwa, mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej oraz polityka bezpieczeństwa w aspekcie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki

Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki

Zakład jest najmłodszą jednostką organizacyjną działającą w ramach Instytutu Nauk o Polityce UR. W jego skład wchodzą: kierownik dr hab. Sabina Grabowska oraz dr Anna Pięta – Szawara, dr Tomasz Koziełło oraz dr Przemysław Maj.

Studiuj z nami!

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o naszym Instytucie, poznaj zasady naboru oraz specjalności na jakich kształcimy naszych studentów.

Polityka i Społeczeństwo

„Polityka i Społeczeństwo” jest naukowym czasopismem politologicznym o charakterze interdyscyplinarnym. W latach 2004−2012 ukazało się łącznie 10 numerów, a artykuły były publikowane równolegle w językach polskim i angielskim. Począwszy od 2013 roku pismo zostało przekształcone w kwartalnik, a artykuły są publikowane w języku polskim lub angielskim. Czasopismo zostało stworzone i ukazuje się dzięki staraniom pracowników Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, a jego wydawcą jest Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

» dowiedz się więcej

Samorząd Studencki URZ