Aktualności Instytutu

2016-05-24

Podyplomowe studia z fotografii – specjalna oferta dla absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Pasjonujesz się fotografią? Chcesz rozwijać swoje umiejętności z tego obszaru? Zapisz się na studia podyplomowe „Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa” w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. » więcej

2016-04-28

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej "Geografia wyborcza Polski. Interpretacje postaw i zachowań obywateli"

Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Sekcja Badań Wyborczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych serdecznie zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt. Geografia wyborcza Polski. Interpretacje postaw i zachowań obywateli. » więcej

2016-04-19

Zapraszamy do udziału w konferencji "Jakość życia w inteligentnych miastach"

Instytut Nauk o Polityce oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Jakość życia w inteligentnych miastach”   » więcej

Komunikaty dla studentów

2016-05-23

I Politologia studia I stopnia - zajęcia z przedmiotu System polityczny RP » więcej

2016-05-23

Dyżur dr A. Pięty-Szawary w dniu 25.05.2016 » więcej

2016-05-17

I Politologia studia I stopnia - zapisy na zajęcia i specjalności! » więcej

2016-05-17

I Politologia studia II stopnia - zapisy na specjalności! » więcej

2016-05-17

II Politologia studia I stopnia - zapisy na zajęcia! » więcej

Instytut Nauk o Polityce

Rekrutacja

Instytut Nauk o Polityce na Wydziale Socjologiczno-Historycznym funkcjonuje od 1 lipca 2001 r. Do lutego 2015 r. w strukturze Wydziału działała Katedra Politologii, której pierwszym Kierownikiem był prof. dr hab. Henryk Cimek. Od 1 września 2012 r. Katedrą kierowała prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska. Decyzją JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr. hab. Aleksandra Bobko, Katedra została przekształcona w Instytut. Uchwałą nr 27/2006 PKA z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na poziomie I stopnia kierunek politologia otrzymał pozytywną ocenę.      » więcej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Pracownicy Zakładu prowadzą badania naukowe w zakresie administracji publicznej, w szczególności zarządzania jej zasobami i usługami.

Zakład Komunikowania Społecznego

Zakład Komunikowania Społecznego

Przedmiotem zainteresowań badawczych pracowników Zakładu są procesy komunikowania dokonywanego z wykorzystaniem współczesnych mediów, rozumianych jako środki przekazu oraz jako instytucje zajmujące się tworzeniem i rozpowszechnianiem przekazów, a przez to wywieraniem wpływu na odbiorców.

Zakład Międzynarodowych Stosunków Politycznych i Gospodarczych

Zakład Międzynarodowych Stosunków Politycznych i Gospodarczych

Zakład Międzynarodowych Stosunków Politycznych i Gospodarczych badania naukowe prowadzi w obrębie trzech zasadniczych obszarów zainteresowań. Są nimi: polityka zagraniczna państwa, mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej oraz polityka społeczna i gospodarcza w jej różnych wymiarach (lokalny, regionalny, krajowy, europejski).

Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki

Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki

Zakład jest najmłodszą jednostką organizacyjną działającą w ramach Instytutu Nauk o Polityce UR. W jego skład wchodzą: kierownik dr hab. Sabina Grabowska oraz dr Anna Pięta – Szawara, dr Tomasz Koziełło oraz dr Przemysław Maj.

Studiuj z nami!

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o naszym Instytucie, poznaj zasady naboru oraz specjalności na jakich kształcimy naszych studentów.

Polityka i Społeczeństwo

„Polityka i Społeczeństwo” jest naukowym czasopismem politologicznym o charakterze interdyscyplinarnym. W latach 2004−2012 ukazało się łącznie 10 numerów, a artykuły były publikowane równolegle w językach polskim i angielskim. Począwszy od 2013 roku pismo zostało przekształcone w kwartalnik, a artykuły są publikowane w języku polskim lub angielskim. Czasopismo zostało stworzone i ukazuje się dzięki staraniom pracowników Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, a jego wydawcą jest Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

» dowiedz się więcej

Samorząd Studencki URZ