Aktualności Instytutu

2017-03-21

Prague Summer Schools 2017

Zapraszamy do udziału w Prague Summer Schools (1-8 lipca 2017 r.). Tegoroczna edycja skierowana jest w szczególności do studentów zainteresowanych tematyką: polityki UE, współpracy na rzecz rozwoju, edukacji, ekonomii behawioralnej, kryminologii, psychologii, nauk politycznych oraz polityki Chin. » więcej

2017-03-02

6th Copernicus Graduate School Summer School

W dniach 4-8 lipca 2017 r., na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, odbędzie się szkoła letnia pn. "Transitive Justice. Creating Norms and System Change".   » więcej

Komunikaty dla studentów

2017-03-27

I Politologia studia II stopnia - zajęcia z przedmiotu Decydowanie polityczne » więcej

2017-03-23

Zajęcia i dyżur prof. R. Grabowskiego w dniach 30-31.03.2017 r. » więcej

2017-03-23

Zajęcia i dyżur prof. W. Furmana w dniu 28-03-2017 r. » więcej

2017-03-23

II Politologia studia I stopnia - spotkanie informacyjne w sprawie praktyk » więcej

2017-03-22

I i III Politologia studia I stopnia - zajęcia prowadzone przez dr M. Malczyńską - Biały » więcej

2017-03-21

II Politologia studia I stopnia - zajęcia z przedmiotu Gatunki dziennikarskie » więcej

2017-03-20

III Politologia studia I stopnia - zajęcia z przedmiotu Publicystyka polityczna » więcej

2017-03-15

Dyżur dr M. Malczyńskiej - Biały » więcej

2017-03-14

Zajęcia i dyżur dr G. Pawlikowskiego w dniu 17.03.2017 r. » więcej

2017-03-09

I Politologia studia I stopnia - zajęcia dr hab. M. Delong » więcej

Instytut Nauk o Polityce

Rekrutacja

Instytut Nauk o Polityce na Wydziale Socjologiczno-Historycznym funkcjonuje od 1 lipca 2001 r. Do lutego 2015 r. w strukturze Wydziału działała Katedra Politologii, której pierwszym Kierownikiem był prof. dr hab. Henryk Cimek. Od 1 września 2012 r. Katedrą kierowała prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska. Decyzją JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr. hab. Aleksandra Bobko, Katedra została przekształcona w Instytut. Uchwałą nr 27/2006 PKA z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na poziomie I stopnia kierunek politologia otrzymał pozytywną ocenę.      » więcej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Pracownicy Zakładu prowadzą badania naukowe w zakresie administracji publicznej, w szczególności zarządzania jej zasobami i usługami.

Zakład Komunikowania Społecznego

Zakład Komunikowania Społecznego

Przedmiotem zainteresowań badawczych pracowników Zakładu są procesy komunikowania dokonywanego z wykorzystaniem współczesnych mediów, rozumianych jako środki przekazu oraz jako instytucje zajmujące się tworzeniem i rozpowszechnianiem przekazów, a przez to wywieraniem wpływu na odbiorców.

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Zakład Stosunków Międzynarodowych prowadzi badania naukowe w obrębie trzech zasadniczych obszarów zainteresowań. Są nimi: polityka zagraniczna państwa, mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej oraz polityka bezpieczeństwa w aspekcie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki

Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki

Zakład jest najmłodszą jednostką organizacyjną działającą w ramach Instytutu Nauk o Polityce UR. W jego skład wchodzą: kierownik dr hab. Sabina Grabowska oraz dr Anna Pięta – Szawara, dr Tomasz Koziełło oraz dr Przemysław Maj.

Studiuj z nami!

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o naszym Instytucie, poznaj zasady naboru oraz specjalności na jakich kształcimy naszych studentów.

Polityka i Społeczeństwo

„Polityka i Społeczeństwo” jest naukowym czasopismem politologicznym o charakterze interdyscyplinarnym. W latach 2004−2012 ukazało się łącznie 10 numerów, a artykuły były publikowane równolegle w językach polskim i angielskim. Począwszy od 2013 roku pismo zostało przekształcone w kwartalnik, a artykuły są publikowane w języku polskim lub angielskim. Czasopismo zostało stworzone i ukazuje się dzięki staraniom pracowników Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, a jego wydawcą jest Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

» dowiedz się więcej

Samorząd Studencki URZ