Aktualności Instytutu

2019-05-14

Debata kandydatów do Parlamentu Europejskiego

Koło Naukowe Politologów Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na debatę kandydatów do Parlamentu Europejskiego, która odbędzie się 15 maja 2019 roku o godz. 11:00 w budynku A0 Uniwersytetu Rzeszowskiego w Auli Kula. Temat debaty to "Miejsce i rola młodych ludzi w Unii Europejskiej". » więcej

2019-05-08

Applications are open for TEPSA’s EU@Work Summer Seminar on the European Neighbourhood Policy!

Funded by the Europe for Citizens programme of the European Commission, this 4-day  seminar will offer 15 excellent Master students and graduates an opportunity to gain first-hand insights from researchers, EU practitioners, policymakers and officials on the current state of play and future prospects of the European Neighbourhood Policy (ENP). » więcej

Komunikaty dla studentów

2019-05-19

W dniach 20 i 21 maja 2019 r. sekretariat będzie nieczynny.

2019-05-17

Dyżur prof. dr hab. A. Pawłowskiej w dniu 23.05.2019 r. » więcej

2019-05-17

II Politologia studia II stopnia - Seminarium magisterskie prof. dr hab. A. Pawłowskiej w dniu 23.05.2019 r. » więcej

2019-05-16

W dniu 17 maja 2019 r. czytelnia będzie nieczynna.

2019-05-14

II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia stacjonarne - Seminarium dyplomowe dr A. kołomycew » więcej

2019-05-14

II Politologia studia I stopnia - wykład z przedmiotu Polityki publiczne » więcej

2019-05-13

II Politologia studia II stopnia - Seminarium magisterskie prowadzone przez prof. R. Grabowskiego » więcej

2019-05-13

Dyżur prof. R. Grabowskiego w dniach 16 i 23.05.2019 r. » więcej

2019-05-13

W dniu 14 maja 2019 r. czytelnia będzie nieczynna.

2019-05-10

II Politologia studia I stopnia, III Politologia studia I stopnia - zajęcia i dyżur prof. B. Wróblewskiego w dniach 16 i 17.05.2019 » więcej

Instytut Nauk o Polityce

Rekrutacja

Instytut Nauk o Polityce na Wydziale Socjologiczno-Historycznym funkcjonuje od 1 lipca 2001 r. Do lutego 2015 r. w strukturze Wydziału działała Katedra Politologii, której pierwszym Kierownikiem był prof. dr hab. Henryk Cimek. Od 1 września 2012 r. Katedrą kierowała prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska. Decyzją JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr. hab. Aleksandra Bobko, Katedra została przekształcona w Instytut. Uchwałą nr 27/2006 PKA z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na poziomie I stopnia kierunek politologia otrzymał pozytywną ocenę.      » więcej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Pracownicy Zakładu prowadzą badania naukowe w zakresie administracji publicznej, w szczególności zarządzania jej zasobami i usługami.

Zakład Komunikowania Społecznego

Zakład Komunikowania Społecznego

Przedmiotem zainteresowań badawczych pracowników Zakładu są procesy komunikowania dokonywanego z wykorzystaniem współczesnych mediów, rozumianych jako środki przekazu oraz jako instytucje zajmujące się tworzeniem i rozpowszechnianiem przekazów, a przez to wywieraniem wpływu na odbiorców.

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Zakład Stosunków Międzynarodowych prowadzi badania naukowe w obrębie trzech zasadniczych obszarów zainteresowań. Są nimi: polityka zagraniczna państwa, mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej oraz polityka bezpieczeństwa w aspekcie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki

Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki

Zakład jest najmłodszą jednostką organizacyjną działającą w ramach Instytutu Nauk o Polityce UR. W jego skład wchodzą: kierownik dr hab. Sabina Grabowska oraz dr Anna Pięta – Szawara, dr Tomasz Koziełło oraz dr Przemysław Maj.

Zakład Systemów Politycznych

Zakład Systemów Politycznych

Prowadzone przez pracowników zakładu badania naukowe i działalność dydaktyczna są związane z funkcjonowaniem władzy w Polsce i państwach współczesnych, z uwzględnieniem dynamiki procesów i wielości czynników determinujących procesy decydowania w polityce.

Zakład Polityki Bezpieczeństwa

Zakład Polityki Bezpieczeństwa

Zakład Polityki Bezpieczeństwa prowadzi badania naukowe w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego w obrębie trzech obszarów: „Spory i konflikty międzynarodowe”, „Polityka bezpieczeństwa w ujęciu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym”, „Prawa człowieka i ich ochrona”.

Studiuj z nami!

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o naszym Instytucie, poznaj zasady naboru oraz specjalności na jakich kształcimy naszych studentów.

Polityka i Społeczeństwo

„Polityka i Społeczeństwo” jest naukowym czasopismem politologicznym o charakterze interdyscyplinarnym. W latach 2004−2012 ukazało się łącznie 10 numerów, a artykuły były publikowane równolegle w językach polskim i angielskim. Począwszy od 2013 roku pismo zostało przekształcone w kwartalnik, a artykuły są publikowane w języku polskim lub angielskim. Czasopismo zostało stworzone i ukazuje się dzięki staraniom pracowników Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, a jego wydawcą jest Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

» dowiedz się więcej

Samorząd Studencki URZ