Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej Naruszenia praw człowieka we współczesnym świecie

Instytut Nauk o Polityce Zakład Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Nauk Politycznych im. Jana Karskiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu Fundacja La Strada zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pt. Naruszenia praw człowieka we współczesnym świecie.

Konferencja odbędzie się w dnu 2 czerwca 2017 roku w Rzeszowie.

Program

Zaproszenie

Formularz zgłoszenia