Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej Polityczne podziały w mediach – eksces czy norma?

Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Towarzystwo Studiów Dziennikarskich zapraszają na konferencję naukową z udziałem gości zagranicznych "Polityczne podziały w mediach - eksces czy norma?".

Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia 2017 r. w Rzeszowie.

Miejsce konferencji „Polityczne podziały w mediach” oraz Hotel Prezydencki zostały zaznaczone na mapie dostępnej pod adresem jak niżej:

https://cancer.cartodb.com/viz/b22bf592-d663-11e5-81a7-0ecd1babdde5/public_map

 

Zaproszenie wraz z kartą zgłoszenia.

Program konferencji